21.06.2011- 21.12.2011 tarihleri arasında, T.C-AB Bakanlığı tarafından desteklenen, Odamızın da ortak olduğu projemiz, belirtilen tarihler içerisinde yürütülmüştür.

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecinde yürütülen uyum çalışmaları, Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda ve merkezi düzeydeki ilgili tüm kuruluşların katkılarıyla sürdürülmektedir. Bununla birlikte, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin getirdiği yükümlülükler ve bu kapsamda yapılan düzenlemelerin uygulanması, valilikler, belediyeler, il özel idareleri vb. yerel düzeyde faaliyet gösteren kuruluşları da yakından ilgilendirmektedir. Bu gerekçe ile, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2010 yılının başı itibarıyla uygulanmaya başlanan “Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi”, AB’ye katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesine, kamuoyunun AB ile ilgili konularda doğru bilgiye sahip olabilmesine ve halk nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesine katkı sağlamaktadır.

 Projemiz, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecine yönelik olarak yerel düzeyde bilgi seviyesinin ve idari-teknik kapasitesinin arttırılması, Avrupa Birliği’ne yönelik bakış açısının olumlu yönde geliştirilmesi ve ön yargıların giderilmesi, Rize ilinin AB hibe programlarına yönelik proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesi, Rize Valiliği Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Biriminin beşeri ve fiziksel kapasitesinin arttırılması, yerel yönetim idarecileri ve personelinin AB üyeliğinin yerelde etkileri konusunda bilinçlendirilmesini amaçlamaktadır.