21.06.2011- 21.12.2011 tarihleri arasında, T.C-AB Bakanlığı tarafından desteklenen, Odamızın da ortak olduğu projemiz, belirtilen tarihler içerisinde yürütülmüştür.

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecinde yürütülen uyum çalışmaları, Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda ve merkezi düzeydeki ilgili tüm kuruluşların katkılarıyla sürdürülmektedir. Bununla birlikte, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin getirdiği yükümlülükler ve bu kapsamda yapılan düzenlemelerin uygulanması, valilikler, belediyeler, il özel idareleri vb. yerel düzeyde faaliyet gösteren kuruluşları da yakından ilgilendirmektedir. Bu gerekçe ile, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2010 yılının başı itibarıyla uygulanmaya başlanan “Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi”, AB’ye katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesine, kamuoyunun AB ile ilgili konularda doğru bilgiye sahip olabilmesine ve halk nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesine katkı sağlamaktadır.

 Projemiz, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecine yönelik olarak yerel düzeyde bilgi seviyesinin ve idari-teknik kapasitesinin arttırılması, Avrupa Birliği’ne yönelik bakış açısının olumlu yönde geliştirilmesi ve ön yargıların giderilmesi, Rize ilinin AB hibe programlarına yönelik proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesi, Rize Valiliği Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Biriminin beşeri ve fiziksel kapasitesinin arttırılması, yerel yönetim idarecileri ve personelinin AB üyeliğinin yerelde etkileri konusunda bilinçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

33. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

20 Ocak 201420 Ocak 2014
IMG_3293

Odamız 33. Yönetim Kurulu toplantısı 14.01.2014 Salı günü saat 17.00’da Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Hüseyin KUTLU’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Odamıza kayıt yaptıran üyelerimizin tescil işlemleri gerçekleştirildi.  Aralık Ayı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun değerlendirildiği toplantıda, derece değişikliği, sermaye artırımı ve 2013 yılı kesin hesabı görüşüldü.

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI

20 Ocak 2014
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygulama sürecini 24.10.2013 tarihi itibarıyla başlattığı “Rekabetçilik ve Yenilikçilik Alanlarında Küme Destek Programı”nın son başvuru tarihi 31.01.2014 olarak güncellenmiştir. Destek Programı'nın uygulama usul ve esasları hakkında detaylı bilgi için tıklayın.  

EMNİYET KEMERİ APARATINA SATIŞ VE KULLANIM YASAĞI

20 Ocak 2014
Emniyet kemeri hatırlatma sistemlerini devre dışı bırakmak için kullanılan aparat yasağı ile ilgili ekler: [download id="1158"]      

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

11 Ocak 201411 Ocak 2014
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında "Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi" hakkındaki tebliğ, 14 Aralık 2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar ve alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına, koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projelerine yönelik yatırımlara hibe verilmektedir. Hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların 27 Ocak 2014 tarihi mesai bitimine kadar proje başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayın.

K BELGESİ HAKKINDA

11 Ocak 2014
K türü yetki belgeleri ile ilgili önemli duyuru. Lütfen okuyun. k-belgesi-k

RİZE’YE 5 YILDIZLI OTEL

11 Ocak 2014
Çay Tv'de yayınlanan Çayda Sabah programına katılan Rize Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Rize Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu Çay TV’de yayınlanan Çayda Sabah programında önemli açıklamalarda bulundu. Karamehmetoğlu Rize’de yapılan projeleri değerlendirirken 5 yıldızlı otel müjdesini de verdi. Karamehmetoğlu müracaatların yapıldığını  maliye bakanlığından 2 ay içinde talip edilen firmaya verileceğini söyledi.