Çayeli Barbaros Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin başvuru sahibi, Odamızın ortak olduğu projemiz, 05.06.2011 – 18.06.2011 tarihleri arasında, LLP-Vetpro-Hayat Boyu Öğrenme Programından alınan destek ile yürütülmüştür.

Projemizin genel amacı, işletmelerde mesleki eğitim uygulamasının etkinliğini arttırmaktır. İşletmelerde elde edilen pratik uygulamalar ile okulda alınan teorik ve pratik bilgilerin karşılıklı olarak etkileşimini yükseltmek ve işletmelerdeki teknolojik gelişim ile mesleki teknik ortaöğretim kurumlarının entegrasyonunun arttırılması hedeflenmektedir. Bireysel gelişime elverişli, teknolojik yenilikleri işletme ortamında takip edebilen ve kolayca entegre olan bireylerin yetiştirilebileceği işletme ortamları oluşturmak, daha modern ve Avrupa standartlarında işletmelerde mesleki eğitim uygulamaları yapılabilecek bu ortamların oluşumuna destek verilmesi somut çıktılarına ulaşan projemiz, belirtilen süre içerisinde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.