Rize Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvuru sahibi olduğu proje, 30.11.2007-30.11.2008 tarihleri arasında, Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programları tarafından alınan destek ile yürütülmüştür.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası, bölgede KOBİ’lerin ekonomiye olan katkısını arttırmaya yönelik olarak çalışmalar ile sanayi ve ticaret faaliyetlerini destekleyici nitelikte çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu proje, Rize Ticaret ve Sanayi Odasının yürüttüğü çalışmaları tamamlayıcı ve destekleyici olarak ildeki sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren KOBİ’lere ve potansiyel girişimcilere ihtiyaç duydukları eğitim, kurumsal danışmanlık, ortak pazarlama ve tanıtım hizmeti sağlayacaktır. Proje, Rize Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde KOBİ Danışma Merkezi’nin kurulması ile ildeki KOBİ’lerin ve potansiyel girişimcilerin bölge ekonomisine olan katkılarının artması ve bölgedeki işsizliğin azaltılmasını hedeflediği için, Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve yerelde kurumsal kapasitenin arttırılmasına doğrudan katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda bu merkez, ihracat fırsatlarının yaratılması, günlük mevzuatlar, açık hibe programları, fuarlar vb. her konuda KOBİ’ler adına çalışmalar yapmaktadır.