Koordinatörlüğünü Odamızın yaptığı projemiz, 06.07.2011-07.10.2011 tarihleri arasında, Doğu Karadeniz Kalınma Ajansı (DOKA) – Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı tarafından aldığı destek ile yürütülmüştür.

İlimizde KOBİ’ler, küreselleşmeden kaynaklanan yüksek rekabete ayak uyduramama, yeterli sermayeye sahih olamama değişen tüketici tercihlerine hızlı cevap verememe, yatırım ve istihdam maliyetlerinin yüksek olması, işbirliği ve ortaklık kültürünün gelişmemiş, yenilikçilik ve teknoloji kapasitelerinin yetersiz olması, bilgi teknoloji kullanımlarının yetersiz olması ve finansmana erişimde sıkıntı yaşama gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. KOBİ’lerin, bu sorunların üstesinden gelebilmesi, gerekli değişim ve dönüşümü gerçekleştirebilmesi için, bu kesimin faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu kesime yeni fırsatlar sunulması gerekmektedir. Bu proje ile Rize ilinde yer alan KOBİ’lerin problemlerinin ortaya konmasını, mevcut durumlarının belirlenmesini, çözümler üretilmesini amaçlayan projemiz yürütülmüş ve tamamlanmıştır.