InTeLS-TR Projesi, Türkiye’de Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülmekte olan Hayatboyu Öğrenme Programı’nın Leonardo da Vinci Yenilik Transferi (LdV) türünde gerçekleştirilen bir mesleki eğitim projesi olup finansmanı Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Başvuru sahipliğini T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İstanbul İhracatçılar Birliğinin yaptığı, Odamızın ortak olarak iştirak ettiği projemiz, 01.11.2010 tarihinde imzalanmış olup yürütülmesi devam etmektedir.

Proje,  uluslararası ticaret ve özellikle ihracat mesleki eğitimini geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla daha önce İngiltere Coventry & Warwickshire koordinatörlüğünde yürütülen “InTeLS” projesinin sonuçlarının ve yönteminin Türkiye’deki KOBİ’lerin yerel ihtiyaçları göz önüne alınarak ülkemize transfer edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Neden KOBİ’ler için uluslararası ticaret eğitimi?

–         Günümüzde KOBİ’lerin kısıtlı kaynaklarıyla ve geleneksel iş yapma yöntemleriyle iç ve dış pazarlarda rekabet edebilmeleri giderek zorlaşmaktadır.

–         İhracat, yerel piyasalara nazaran çok sayıda müşteriye ürün arz edebilme fırsatı sunması bakımından KOBİ’ler için önemli bir pazarlama stratejisidir.

Bu sebepler göz önünde bulundurularak hazırlanan projemiz;

–         KOBİ’lerin uluslararası ticaret için gerekli yöntem ve prosedürleri öğrenecekleri bir eğitim müfredatı oluşturulması

–         İhracat simülasyonu platformu yoluyla ihracat aşamalarının ve metodlarının KOBİ’lere tanıtılması

–         KOBİ çalışanlarının e-becerilerinin arttırılması

–         KOBİ’lerin uluslararası ticaret pazarından daha fazla pay almaları

–         KOBİ’lerin rekabet güçlerini arttırmaları

Türkiye’deki mesleki eğitim sistemi ve uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlarına ulaşma doğrultusunda yürütülmeye başlanmış ve tamamlanmıştır.