InTeLS-TR Projesi, Türkiye’de Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülmekte olan Hayatboyu Öğrenme Programı’nın Leonardo da Vinci Yenilik Transferi (LdV) türünde gerçekleştirilen bir mesleki eğitim projesi olup finansmanı Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Başvuru sahipliğini T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İstanbul İhracatçılar Birliğinin yaptığı, Odamızın ortak olarak iştirak ettiği projemiz, 01.11.2010 tarihinde imzalanmış olup yürütülmesi devam etmektedir.

Proje,  uluslararası ticaret ve özellikle ihracat mesleki eğitimini geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla daha önce İngiltere Coventry & Warwickshire koordinatörlüğünde yürütülen “InTeLS” projesinin sonuçlarının ve yönteminin Türkiye’deki KOBİ’lerin yerel ihtiyaçları göz önüne alınarak ülkemize transfer edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Neden KOBİ’ler için uluslararası ticaret eğitimi?

–         Günümüzde KOBİ’lerin kısıtlı kaynaklarıyla ve geleneksel iş yapma yöntemleriyle iç ve dış pazarlarda rekabet edebilmeleri giderek zorlaşmaktadır.

–         İhracat, yerel piyasalara nazaran çok sayıda müşteriye ürün arz edebilme fırsatı sunması bakımından KOBİ’ler için önemli bir pazarlama stratejisidir.

Bu sebepler göz önünde bulundurularak hazırlanan projemiz;

–         KOBİ’lerin uluslararası ticaret için gerekli yöntem ve prosedürleri öğrenecekleri bir eğitim müfredatı oluşturulması

–         İhracat simülasyonu platformu yoluyla ihracat aşamalarının ve metodlarının KOBİ’lere tanıtılması

–         KOBİ çalışanlarının e-becerilerinin arttırılması

–         KOBİ’lerin uluslararası ticaret pazarından daha fazla pay almaları

–         KOBİ’lerin rekabet güçlerini arttırmaları

Türkiye’deki mesleki eğitim sistemi ve uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlarına ulaşma doğrultusunda yürütülmeye başlanmış ve tamamlanmıştır.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

33. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

20 Ocak 201420 Ocak 2014
IMG_3293

Odamız 33. Yönetim Kurulu toplantısı 14.01.2014 Salı günü saat 17.00’da Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Hüseyin KUTLU’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Odamıza kayıt yaptıran üyelerimizin tescil işlemleri gerçekleştirildi.  Aralık Ayı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun değerlendirildiği toplantıda, derece değişikliği, sermaye artırımı ve 2013 yılı kesin hesabı görüşüldü.

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI

20 Ocak 2014
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygulama sürecini 24.10.2013 tarihi itibarıyla başlattığı “Rekabetçilik ve Yenilikçilik Alanlarında Küme Destek Programı”nın son başvuru tarihi 31.01.2014 olarak güncellenmiştir. Destek Programı'nın uygulama usul ve esasları hakkında detaylı bilgi için tıklayın.  

EMNİYET KEMERİ APARATINA SATIŞ VE KULLANIM YASAĞI

20 Ocak 2014
Emniyet kemeri hatırlatma sistemlerini devre dışı bırakmak için kullanılan aparat yasağı ile ilgili ekler: [download id="1158"]      

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

11 Ocak 201411 Ocak 2014
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında "Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi" hakkındaki tebliğ, 14 Aralık 2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar ve alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına, koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projelerine yönelik yatırımlara hibe verilmektedir. Hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların 27 Ocak 2014 tarihi mesai bitimine kadar proje başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayın.

K BELGESİ HAKKINDA

11 Ocak 2014
K türü yetki belgeleri ile ilgili önemli duyuru. Lütfen okuyun. k-belgesi-k

RİZE’YE 5 YILDIZLI OTEL

11 Ocak 2014
Çay Tv'de yayınlanan Çayda Sabah programına katılan Rize Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Rize Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu Çay TV’de yayınlanan Çayda Sabah programında önemli açıklamalarda bulundu. Karamehmetoğlu Rize’de yapılan projeleri değerlendirirken 5 yıldızlı otel müjdesini de verdi. Karamehmetoğlu müracaatların yapıldığını  maliye bakanlığından 2 ay içinde talip edilen firmaya verileceğini söyledi.