• Ömer Faruk OFLUOĞLU Başkan
  Burak ÇAKIROĞLU Başkan Yrd. 
  Tahir ÇELİK Başkan Yrd. 
  Mehmet TAŞKIN Katip Üye

  Ahmet Arif

  METE

  Üye

  Alaattin

  FAZLIOĞLU

  Üye 

  Ali Şafak

  ŞAHİNLER

  Üye

  Ali Yaşar

  ER

  Üye

  Cem

  TEMİZEL

  Üye

  Coşkun

  YEĞEN

  Üye

  Emre

  MERAL

  Üye

  Engin

  KURT

  Üye

  Fatih

  KOÇAN

  Üye

  Feruze

  AYKUT

  Üye

  Hakan Mürteza

  AĞUN

  Üye

  hasan-sait-tatogluHasan Sait

  TATOĞLU

  Üye 

   

  Hızır

  NALKIRAN

  Üye 

  Hüseyin

  BIÇAKÇI

  Üye 

  Hüseyin

  KUTLU

  Üye 

  İlyas

  ATAÇ

  Üye

  İsmail

  ERDEM

  Üye

  Kenan

  MURZOĞLU

  Üye

  Kenan

  YAVUZ

  Üye

  Mahmut

  YANBAY

  Üye

  Mehmet

  KOPUZ

  Üye

  Mehmet

  KOTİLOĞLU

  Üye

  Mehmet

  ÜZÜMCÜ

  Üye

  Muammer

  ÇELİK

  Üye

  Muharrem

  TAT

  Üye

  Murat

  ARTAN

  Üye 

  Musa

  YAZICI

  Üye

  Mustafa

  KAZANCI

  Üye 

  Mustafa

  MERCAN

  Üye

  Mustafa

  MERCAN*

  Üye

  Mustafa Nazif

  MATARACI

  Üye

  Murat

  YETİMOĞLU

  Üye 

  Muzaffer

  KÖSE

  Üye

  Önder

  MORKOÇ

  Üye

  Ramazan

  AYDOĞAN

  Üye 

  Ramazan

  MERAL

  Üye

  Serkan

  BİRBEN

  Üye

  Şaban Aziz

  KARAMEHMETOĞLU

  Üye

  Şükrü

  CEVAHİR

  Üye

  Temel Yaşar

  HACIÖMEROĞLU

  Üye

  Yaşar

  İNCE

  Üye

  Yaşar

  ÖZDOĞAN

  Üye 

 •  MECLİS BAŞKANI GÖREV TANIMLARI

  • RTSO Meclisi’ni sevk ve idare etmek, Meclis toplantılarını yönetmek,
  • RTSO Meclisi’nin toplantı gündemini hazırlamak,  toplantı günlerini ve saatlerini tespit etmek,
  • RTSO Meclisi’ni toplantıya davet etmek,
  • Meclis toplantısı tutanaklarının sıhhatli olarak düzenlenmesini sağlamak,
  • Meclisçe alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek,
  • Oylamaya iştirak etmemek ve huzur hakkı almamak şartı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak,
  • Olmadığı zamanlarda vekalet edecek başkan vekilini görevlendirmek,
  • Olmadığı zamlarda yerine bakacak Meclis Başkan Vekilini görevlendirmek,
  • RTSO Meclisi’nde görüşülecek konuları önceden İhtisas Komisyonları’na havale etmek ve gerektiğinde konu hakkında Yönetim kurulu’na bilgi vermek,
  •  Mecliste görüşülecek Oda bütçesini önceden Hesapları inceleme komisyonuna havale etmek,
  • Oda Muamelat Yönetmeliğinin 25.maddesi gereği toplantılara katılmayıp görevi sona erenlere ve yedek üyenin çağrılmasında Meclis Başkanınca yazılacak bir yazı ile personel vasıtasıyla bildirim yapmak,
  • Uygulama Esasları RTSO İç Yönergesinde tanımlanmıştır.

   

  MECLİS GÖREV TANIMLARI

  • Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
  • Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.
  • Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
  • Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.
  • Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.
  • Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
  • Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.
  • Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak.
  • Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
  • Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek.
  • Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
  • Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
  • Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.
  • Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.
  • Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.
  • Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
  • Yürürlükteki diğer mevzuatların verdiği görevleri yerine getirmek.
  • Uygulama Esasları RTSO İç Yönergesinde tanımlanmıştır.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

33. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

20 Ocak 201420 Ocak 2014
IMG_3293

Odamız 33. Yönetim Kurulu toplantısı 14.01.2014 Salı günü saat 17.00’da Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Hüseyin KUTLU’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Odamıza kayıt yaptıran üyelerimizin tescil işlemleri gerçekleştirildi.  Aralık Ayı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun değerlendirildiği toplantıda, derece değişikliği, sermaye artırımı ve 2013 yılı kesin hesabı görüşüldü.

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI

20 Ocak 2014
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygulama sürecini 24.10.2013 tarihi itibarıyla başlattığı “Rekabetçilik ve Yenilikçilik Alanlarında Küme Destek Programı”nın son başvuru tarihi 31.01.2014 olarak güncellenmiştir. Destek Programı'nın uygulama usul ve esasları hakkında detaylı bilgi için tıklayın.  

EMNİYET KEMERİ APARATINA SATIŞ VE KULLANIM YASAĞI

20 Ocak 2014
Emniyet kemeri hatırlatma sistemlerini devre dışı bırakmak için kullanılan aparat yasağı ile ilgili ekler: [download id="1158"]      

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

11 Ocak 201411 Ocak 2014
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında "Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi" hakkındaki tebliğ, 14 Aralık 2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar ve alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına, koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projelerine yönelik yatırımlara hibe verilmektedir. Hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların 27 Ocak 2014 tarihi mesai bitimine kadar proje başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayın.

K BELGESİ HAKKINDA

11 Ocak 2014
K türü yetki belgeleri ile ilgili önemli duyuru. Lütfen okuyun. k-belgesi-k

RİZE’YE 5 YILDIZLI OTEL

11 Ocak 2014
Çay Tv'de yayınlanan Çayda Sabah programına katılan Rize Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Rize Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu Çay TV’de yayınlanan Çayda Sabah programında önemli açıklamalarda bulundu. Karamehmetoğlu Rize’de yapılan projeleri değerlendirirken 5 yıldızlı otel müjdesini de verdi. Karamehmetoğlu müracaatların yapıldığını  maliye bakanlığından 2 ay içinde talip edilen firmaya verileceğini söyledi.