Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından desteklenen projemiz, Hak-İş Konfederasyonu koordinatörlüğünde, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında 15.07.2010- 15.07.2011 tarihleri arasında yürütülmüş ve tamamlanmıştır.

Sosyal güvenlik sistemi ve çalışma hayatını düzenleyen hukuki kurallara uyulmaksızın, kayıt ve beyan dışı kaçak işçi çalıştırmak şeklinde ortaya çıkan illegal çalışma sistemi olan kayıt dışı istihdam ile mücadele de, Trabzon, Rize ve Giresun’da, bilinç arttırma faaliyetleri ve yerel düzeyde ilgili kamu kurumları ile sosyal paydaşlar arasında koordinasyonunu sağlama yoluyla kayıtlı istihdamın teşvik etmek ve özendirmek, çalışanların sosyal güvenlik şemsiyesi altına girmelerini, çalışma ortamlarının iyileştirilmesini ve iş sağlığı güvenliği koşullarının geliştirilmesini sağlamak projemizin genel hedefidir.

Sosyal ortaklar arasındaki işbirliğini geliştirmek ve çok taraflı yerel mekanizmalar oluşturmak suretiyle toplumun bütün kesimlerinde görsel ve yazılı medya yolu ile kapasite geliştirilmesi ve farkındalığın arttırılması özel hedeflerine ulaşan projemiz uygulanmış ve tamamlanmıştır.