Tarihçemiz

Rize Ticaret ve Sanayi Odası 1892 Yılında Reis Ahmet Efendi Başkanlığında, Azalar: Kara Ömer Zade Efendi, Şehir Zade Hafız Osman Efendi, Babı Zade Ahmet Efendi ve Katip: Hüsne Efendi den oluşan Rizeli tüccar ve esnafın önderliğinde kurulduğu söylenmektedir. Milli Mücadelenin başlaması ve ilk hükümetinin kurulmasından sonra 22 Nisan 1923 tarihinde 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunla Odalar ilk defa kanuni hüviyet kazanmışlardır. Rize Ticaret Sanayi Odasının da kurulumu bu döneme dayanmakta olup, ticaret erbaplarının az oluşu ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları kanununda kayıt zorunluluğu olmaması nedeniyle, faaliyetini bir müddet valilik bünyesinde ve bir müddet belediye bünyesinde yürütmüş. Cumhuriyet Döneminde, 1925’te yapılan düzenlemeyle 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu çerçevesinde zorunlu üyelik getirildi ve karmaşık yapı işlerlik kazanarak, odalar faaliyeti başlamıştır. Kurtuluş Savaşı sonrası ticaretin durgunluğu ve 1929-1930 seneleri dünya ticaret buhranı gibi sebeplerin de etkisi ile Rize Ticaret ve Sanayi Odası uzun müddet bir varlık gösterememiş ve sadece bir teşekkül halinde kalmıştır. Ancak, 1932 yılından sonra yavaş yavaş Hükümet üyeleri ile temas ve ticari mevzularda fikir ve rapor verme gayretleri içinde olmuştur. 655 Sayılı Kanunun, Odaların ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği anlaşılınca 1943 tarihinden önce 4355 sayılı ve daha sonra 1950 tarihinde 5590 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun 2004 yılında değiştirilmiş ve en son “5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu” adını almıştır. Rize’nin ve ticaretin gelişmesiyle 1950 yıllında Manifaturacılar Caddesinde faaliyetine devam etmiştir. Odamız Merkez Bankasını desteklemek amaçlı 1956 yılında kurucu ortak olmuştur. 1970’li yıllarda da Şehitler Caddesi No: 19/A adresinde kendi binasında faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. 2003 yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğün’nün kiracısı olarak halen ikamet etmekte olduğu Atatürk Caddesi No: 359 adresine geçerek hizmet vermeye devam etmiştir. 2005 yılında başlanan çalışmalarla şehrimizde kurulacak Rize Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar sürmektedir. 2007 yılında ilk AB projesi olan KOBİ Danışma merkezi gerçekleştirilmiş olup KOBİ Danışma Merkezi faaliyetlerine KOBİ danışmanlığı ve AB projeleri uygulama alanında devam etmektedir. 5 Ağustos 2008 tarihinde Türk Oda/Borsa Akreditasyon projesi çerçevesinde yoğun çalışmalar sonucu akredite oda olmaya hak kazanıp faaliyetlerini bu çerçevede sürdürmektedir. Odamız, Türk özel sektörünü ve kamuoyunu yakından ilgilendiren mevzularda seminer, panel ve toplantılar tertip ederek görüşlerini dile getirmektedir. Rize Ticaret ve Sanayi Odası kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Misyon ve vizyonuna destek ilkeler olarak;

  • Üyelerinin menfaatini mevzuatlar çerçevesinde korur,

  • İlimizin ve bölgemizin kültürel gelişmesine katkıda bulunur.

  • İlişkilerinde müşteri memnuniyetine öncelik verir.

  • Hem üreticiye hem de tüketiciye karşı sorumluluklarını yerine getirir

  • Çalışanlarının sosyal haklarını gözetir, eğitimine önem verir.

1911 Görüntüleme (Toplam) 3 Görüntüleme (Bugün)
Yazar hakkında

Yorum yaz

*

Kodu giriniz *

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

33. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

20 Ocak 201420 Ocak 2014
IMG_3293

Odamız 33. Yönetim Kurulu toplantısı 14.01.2014 Salı günü saat 17.00’da Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Hüseyin KUTLU’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Odamıza kayıt yaptıran üyelerimizin tescil işlemleri gerçekleştirildi.  Aralık Ayı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun değerlendirildiği toplantıda, derece değişikliği, sermaye artırımı ve 2013 yılı kesin hesabı görüşüldü.

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI

20 Ocak 2014
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygulama sürecini 24.10.2013 tarihi itibarıyla başlattığı “Rekabetçilik ve Yenilikçilik Alanlarında Küme Destek Programı”nın son başvuru tarihi 31.01.2014 olarak güncellenmiştir. Destek Programı'nın uygulama usul ve esasları hakkında detaylı bilgi için tıklayın.  

EMNİYET KEMERİ APARATINA SATIŞ VE KULLANIM YASAĞI

20 Ocak 2014
Emniyet kemeri hatırlatma sistemlerini devre dışı bırakmak için kullanılan aparat yasağı ile ilgili ekler: [download id="1158"]      

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

11 Ocak 201411 Ocak 2014
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında "Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi" hakkındaki tebliğ, 14 Aralık 2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar ve alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına, koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projelerine yönelik yatırımlara hibe verilmektedir. Hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların 27 Ocak 2014 tarihi mesai bitimine kadar proje başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayın.

K BELGESİ HAKKINDA

11 Ocak 2014
K türü yetki belgeleri ile ilgili önemli duyuru. Lütfen okuyun. k-belgesi-k

RİZE’YE 5 YILDIZLI OTEL

11 Ocak 2014
Çay Tv'de yayınlanan Çayda Sabah programına katılan Rize Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Rize Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu Çay TV’de yayınlanan Çayda Sabah programında önemli açıklamalarda bulundu. Karamehmetoğlu Rize’de yapılan projeleri değerlendirirken 5 yıldızlı otel müjdesini de verdi. Karamehmetoğlu müracaatların yapıldığını  maliye bakanlığından 2 ay içinde talip edilen firmaya verileceğini söyledi.