Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından desteklenen projemiz, 01.12.2008-30.11.2009 tarihleri arasında Odamız koordinatörlüğünde yürütülmüştür.

Türkiye’nin 1996’daki Avrupa Gümrük Birliği üyeliğinden ve 2004 AB üye adaylığından bu yana, Türkiye ve AB siyasi, ekonomik, mesleki, kültürel ve eğitimsel düzeyde sayısız temasta bulunmuşlardır. Fakat Türkiye ile AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun Türkiye’nin Ab üyeliği doğrultusunda geliştirilmesi gerekmektedir. Geliştirilmiş sivil toplum diyaloğu sayesinde Türkiye’nin AB’deki tanınırlığı artacak ve Türk vatandaşların AB’yi değerleri ve politikaları ile daha iyi anlamalarını sağlanacaktır. Gümrük Birliği üyeliğinden sonra ticari ilişkiler hızla büyümüştür. Türk sivil toplumu için çok önemli olarak, ticaret odları Avrupalı benzerleriyle ilişkilerini arttırmışlardır.  2001’den bu yana Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Avrupa Odalar Birliği, Türk ve Avrupalı meslektaşların ortaklıklarını arttıran projeleri hayata geçirmeye başlamışlardır. İş ilişkileri ve sivil toplum diyaloğunu arttırmak için, odaların proje işbirliğine ihtiyaçları vardır. Bu hususlar göz önünde bulundurularak, Rize ve Stockholm Sanayi ve Ticaret Odaları arasında işbirliğini sağlamak özel amacıyla projemiz yürütülmüş ve tamamlanmıştır.