Başvuru sahipliğini Odamızın yaptığı “Rize Ticaret ve Sanayi Odasının Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından desteklenmektedir.

5174 sayılı TOBB kuruluş kanunu, Odalar akreditasyon sistemi ve bölgesel araştırma analizlerine göre, odalara bağlı üyelerin ve kurum çalışanlarının niteliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, proje kapsamında 2 farklı eğitim başlığı uygulanmaktadır. Söz konusu eğitimler, genel yönetim konuları ve dış ticaret yönetimi konuları başlıklarından oluşmaktadır.

Devletin karar mekanizmaları işletmelere önemli destekler sağlamaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi ve özelde Rize, ihracata yönelik söz konusu devlet desteklerinden yararlanma konusunda aktif değildir. Bu durumun temel nedeni, işletmelerin ihracata yönelik devlet destekleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması veya kulaktan dolma yanlış bilgilerle hareket etmeleridir. Proje kapsamında sağlanacak teknik destekle, kurum çalışanlarının ve odaya üye işletmelere ihracata yönelik devlet yardımları ve sağlanan teşvik unsurlarından yararlanmaları konusunda bilinç oluşturulacaktır.