• Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU Başkan

  Cem TEMİZEL

  Üye

  Coşkun YEĞEN

  Üye

  Gafur KARALİ

  Üye

  Fatma Nur İZMİRLİ

  Üye

 •    AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ GÖREV TANIMLARI

  • Üç ayda bir toplanarak Rize Ticaret ve Sanayi Odasının Akreditasyon Sisteminin Çalışmalarının takip edilmesi.
  • Rize Ticaret ve Sanayi Odasının dört yıllık Stratejik Planının hazırlanması aşamalarına katkı yapmak takip etmek.
  • Rize Ticaret ve Sanayi Odasının Yıllık Çalışma Planının hazırlama aşamalarına katkı yapmak takip etmek
  • Rize Ticaret ve Sanayi Odasının Stratejik plan ve Yıllık Çalışma planında belirtilen Amaç ve hedeflerin takip etmek gerçekleşme durumlarına göre kararlar almak.
  • Akreditasyon sistemi ve çalışmaları hakkında Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuruluna bilgi vermek.