• Mehmet Cevdet AKMEHMET Başkan      
  Ali Yaşar ER Üye 
  Mehmet KURUOĞLU Üye 
  Mehmet YAZICI Üye
  Ramazan AYDOĞAN Üye
  Rüştü ASLAN Üye
 •    DİSİPLİN KURULU GÖREV TANIMLARI
  • Üyeler toplantı başlamadan önce hazirun cetvelini imza ederler,
  • Gündem maddeleri gündemdeki sıraya göre müzakere etmek. Ancak bu sıra çoğunluk kararı ile bozulabilir.
  • Üyeler ismini yazdırmadan veya Başkandan izin almadan konuşamaz. Konuşmalar Başkanın izni ile oturulan yerden yapılır.
  • İsterse konuşma sürelerini sınırlayıcı karar almak.
  • Üyelerin disiplin soruşturmalarını “Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik”te öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.
  • Üyeler hakkında meclise, disiplin ve para cezası verilmesini önermek.
  • Uygulama Esasları RTSO İç Yönergesinde tanımlanmıştır.