Tarihçemiz

Rize Ticaret ve Sanayi Odası 1892 Yılında Reis Ahmet Efendi Başkanlığında, Azalar: Kara Ömer Zade Efendi, Şehir Zade Hafız Osman Efendi, Babı Zade Ahmet Efendi ve Katip: Hüsne Efendi den oluşan Rizeli tüccar ve esnafın önderliğinde kurulduğu söylenmektedir. Milli Mücadelenin başlaması ve ilk hükümetinin kurulmasından sonra 22 Nisan 1923 tarihinde 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunla Odalar ilk defa kanuni hüviyet kazanmışlardır. Rize Ticaret Sanayi Odasının da kurulumu bu döneme dayanmakta olup, ticaret erbaplarının az oluşu ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları kanununda kayıt zorunluluğu olmaması nedeniyle, faaliyetini bir müddet valilik bünyesinde ve bir müddet belediye bünyesinde yürütmüş. Cumhuriyet Döneminde, 1925’te yapılan düzenlemeyle 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu çerçevesinde zorunlu üyelik getirildi ve karmaşık yapı işlerlik kazanarak, odalar faaliyeti başlamıştır. Kurtuluş Savaşı sonrası ticaretin durgunluğu ve 1929-1930 seneleri dünya ticaret buhranı gibi sebeplerin de etkisi ile Rize Ticaret ve Sanayi Odası uzun müddet bir varlık gösterememiş ve sadece bir teşekkül halinde kalmıştır. Ancak, 1932 yılından sonra yavaş yavaş Hükümet üyeleri ile temas ve ticari mevzularda fikir ve rapor verme gayretleri içinde olmuştur. 655 Sayılı Kanunun, Odaların ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği anlaşılınca 1943 tarihinden önce 4355 sayılı ve daha sonra 1950 tarihinde 5590 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun 2004 yılında değiştirilmiş ve en son “5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu” adını almıştır. Rize’nin ve ticaretin gelişmesiyle 1950 yıllında Manifaturacılar Caddesinde faaliyetine devam etmiştir. Odamız Merkez Bankasını desteklemek amaçlı 1956 yılında kurucu ortak olmuştur. 1970’li yıllarda da Şehitler Caddesi No: 19/A adresinde kendi binasında faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. 2003 yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğün’nün kiracısı olarak halen ikamet etmekte olduğu Atatürk Caddesi No: 359 adresine geçerek hizmet vermeye devam etmiştir. 2005 yılında başlanan çalışmalarla şehrimizde kurulacak Rize Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar sürmektedir. 2007 yılında ilk AB projesi olan KOBİ Danışma merkezi gerçekleştirilmiş olup KOBİ Danışma Merkezi faaliyetlerine KOBİ danışmanlığı ve AB projeleri uygulama alanında devam etmektedir. 5 Ağustos 2008 tarihinde Türk Oda/Borsa Akreditasyon projesi çerçevesinde yoğun çalışmalar sonucu akredite oda olmaya hak kazanıp faaliyetlerini bu çerçevede sürdürmektedir. Odamız, Türk özel sektörünü ve kamuoyunu yakından ilgilendiren mevzularda seminer, panel ve toplantılar tertip ederek görüşlerini dile getirmektedir. Rize Ticaret ve Sanayi Odası kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Misyon ve vizyonuna destek ilkeler olarak;

  • Üyelerinin menfaatini mevzuatlar çerçevesinde korur,

  • İlimizin ve bölgemizin kültürel gelişmesine katkıda bulunur.

  • İlişkilerinde müşteri memnuniyetine öncelik verir.

  • Hem üreticiye hem de tüketiciye karşı sorumluluklarını yerine getirir

  • Çalışanlarının sosyal haklarını gözetir, eğitimine önem verir.

9358 Görüntüleme (Toplam) 2 Görüntüleme (Bugün)
About the Author

Cevap bırakın

*