Madde 30 – Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aşaması ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçiliği ve eylemi Türkiye’de yapılan ürünler Yerli Malı olarak kabul edilir.
Yerli malı belgesi, her mal için ayrı olmak üzere veriliş tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir.
Yerli malı belgesi, Birlik tarafından belirlenecek odalar ve borsalarca düzenlenir ve bu belgenin düzenlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar Birlik Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Yerli Malı Belgesi İçin Gerekli Evraklar
1. Dilekçe (Yerli Malı Olması İstenen Kalemler Belirtilecek)
2. Sanayi Sicil Belgesi Fotokopisi
3. Geçerli Kapasite Raporu
4. Gıda Sicil Belgesi Fotokopisi (Gıda Üreticisi İse)
5. Gıda Üretim Sertifikaları Fotokopisi (Gıda Üreticisi İse)
6. Oda Harç Tarifesine Göre Harç